Your browser does not support JavaScript!
 

 

分類清單
張振益 講師

                           

講師名稱

張振益Chang Chen Yi

學歷

中國文化大學資訊管理研究所碩士

信箱

thschool.yi@gmail.com

專長

資訊建置、企業管理、網路行銷

專職

圓山大飯店行銷業務部門/主任