Your browser does not support JavaScript!
 

 

分類清單
李家成 師傅

師資姓名 李家成
上課名稱 異國特色餐飲製備
課程名稱 日式料理
專    長 日式料理、中餐料理、冰雕、果雕
 

 

經    歷

    99年度優良廚師
    2010年烹爐大觀世界金廚賽個人拚盤組特金、團體賽展示台特金、團體賽特金和賽會最高榮譽
     [美極霸王獎]
    2009年榮獲台北廚王爭霸異國料理冷盤亞軍、快刀組亞軍
    2006年哈爾濱國際冰雕大賽特別獎
    2005年日本北海道世界冰雕大賽入選獎賞、特別獎賞、會長金牌獎
    2004年日本輕井澤國際冰雕大賽團體戰特別獎賞