Your browser does not support JavaScript!
 

 

分類清單
廖輝明 師傅

                                                      

講師名稱
廖輝明(Leo liao)
信箱
liao4378@gmail.com
課程名稱
餐飲廚藝實作
現任職務
晶華酒店─主廚 
經歷
希爾頓大飯店─副主廚     

晶華酒店─牛排屋主廚     

國際技能競賽西餐烹飪職類裁判

景文技術學院─兼任技術教師   

台北海洋技術學院─兼任講師級專業技術人員    

醒吾科技大學─兼任講師級專業技術人員   
證照
中餐丙級

西餐丙級

HACCP證照