Your browser does not support JavaScript!
 

 

分類清單
曾志昌 師傅

                   

講師名稱

曾志昌

課程名稱

鐵板燒料理教學

現任職務

經國管理暨健康技術學院 助理教授

經歷

醒吾科技大學餐旅管理系(兼任講師)

犇鐵板燒餐廳(副料理長)

永豐餘瘋作菜有機廚藝教室(兼任老師)

法國國際美食協會(專業廚師會員)

巧思廚藝教室(西餐專任老師)

東森電視台食全美食節目(特聘廚師)