Your browser does not support JavaScript!
 

 

分類清單
恭賀!餐旅系同學在 2016臺中市全國調酒大賽 榮獲亞軍及佳作

 

 

陳武良同學 大專職業花式調酒組 亞軍

 

 

 陳毓青同學 傳統調酒組 佳作