Your browser does not support JavaScript!
 

 

分類清單
恭賀!餐旅系同學參加第21屆金爵獎國際調酒大賽及職業大專托盤組 榮獲佳績
 

金爵獎國際調酒大賽🏆🏆🏆

 

 

📢金爵獎大專托盤組

林家幼、陳俊言 (佳作)

陳子勤、楊硯盛 (佳作)

蔡孟伶、羅謚昇 (季軍)

 

📢金爵獎Monin無酒精性飲料調製組

許雯茜、林倛卉(銀牌)

林家瑩、康煦妍(銅牌)